Kdy křik bolí: Jak si vyřvat hlasivky a co s tím?

Jak Si Vyřvat Hlasivky

Anatomie hlasivek

Hlasivky, neboli hlasivkové řasy, jsou dvě malé, pružné blány uložené v hrtanu. Při dýchání jsou hlasivky od sebe a tvoří mezi sebou otvor ve tvaru písmene V, kterým proudí vzduch do plic a z plic. Když mluvíme nebo zpíváme, hlasivky se k sobě přiblíží a vibrují, čímž vytváří zvuk.

Nadměrné namáhání hlasivek, například křikem, může vést k jejich poškození. Při křiku se hlasivky prudce srážejí a třou o sebe, což může způsobit jejich otok, zarudnutí a vznik drobných krevních výronů. Opakované přetěžování hlasivek může vést k tvorbě hlasivkových uzlíků, polypů nebo cyst, které dále zhoršují kvalitu hlasu.

Dlouhodobé nadměrné namáhání hlasivek může mít za následek trvalé poškození hlasu, chrapot, ztrátu hlasového rozsahu a v krajních případech i ztrátu hlasu. Je proto důležité chránit si hlasivky před nadměrnou zátěží a dodržovat hlasovou hygienu, která zahrnuje dostatečnou hydrataci, zvlhčování vzduchu a vyhýbání se nadměrnému hluku a kouření.

Mechanismus poškození křikem

Křičení vystavuje naše hlasivky nadměrnému namáhání a tlaku, což může vést k jejich poškození. Hlasivky jsou vlastně dva malé svalové záhyby v hrtanu, které vibrují, když vzduch prochází z plic. Při křiku se tyto záhyby prudce srážejí a třou o sebe mnohem větší silou a frekvencí než při běžné řeči. To může způsobit jejich podráždění, otok a v horších případech i vznik uzlíků, polypů nebo krvácení.

Dlouhodobé nebo opakované křičení může mít za následek trvalé poškození hlasivek, jako je například chrapot, ztráta hlasového rozsahu nebo chronická bolest v krku. Riziko poškození se zvyšuje, pokud křičíme nesprávně, například příliš vysokým hlasem nebo s nesprávnou technikou dýchání.

Je důležité si uvědomit, že hlasivky jsou citlivým nástrojem, o který je třeba pečovat. Pokud často křičíme, vystavujeme je riziku poškození, které může mít negativní dopad na naši schopnost komunikovat.

Příznaky poškozených hlasivek

Po delším křiku nebo nadměrném namáhání hlasu se můžou objevit různé nepříjemné příznaky. Mezi nejčastější patří chrapot, kdy váš hlas zní drsně a nečistě. Dalším typickým příznakem je ztráta hlasového rozsahu, kdy nedokážete zpívat vysoké tóny nebo mluvit nahlas bez námahy. Často se objevuje také pocit sucha a škrábání v krku, který může být doprovázen nutkáním neustále odkašlávat. Vážnějším příznakem je bolest v krku, která se zhoršuje při mluvení nebo zpěvu. Pokud se bolest stupňuje nebo přetrvává i po několika dnech, je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Dlouhodobé přetěžování hlasivek může vést k trvalému poškození, jako jsou uzlíky na hlasivkách, polypy nebo otoky. V extrémních případech může dojít i ke krvácení do hlasivek, což vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Pamatujte, že prevence je vždy lepší než léčba. Chraňte svůj hlas před nadměrným namáháním a dopřejte mu dostatek odpočinku.

Rizikové faktory

Kromě samotného křiku existuje řada faktorů, které zvyšují riziko poškození hlasivek. Mezi ně patří:

 • Kouření: Kouř dráždí sliznici dýchacích cest, včetně hlasivek, a zhoršuje jejich prokrvení.
 • Alkohol: Alkohol dehydratuje organismus, a tím i hlasivky. Navíc snižuje kontrolu nad hlasem a zvyšuje pravděpodobnost nesprávného užívání hlasu.
 • Dehydratace: Nedostatek tekutin zahušťuje hlen v krku a ztěžuje hlasivkám vibrace.
 • Přepínání hlasu: Snaha o nepřirozeně vysoký nebo hluboký hlas zatěžuje hlasivky.
 • Špatná technika zpěvu: Špatné dýchání, napětí v krku a nesprávná artikulace zvyšují riziko poškození hlasivek.
 • Nadměrné užívání hlasu: Dlouhé mluvení, křik na hlučných místech a časté vykašlávání bez dostatečného odpočinku zatěžují hlasivky.
 • Infekce horních cest dýchacích: Záněty hrtanu, průdušnice a nosohltanu mohou postihnout i hlasivky a způsobit jejich otok.
 • Alergie: Alergické reakce mohou vést k otoku sliznic, včetně hlasivek.
 • Refluxní choroba jícnu: Kyselý obsah žaludku se může vracet do jícnu a dráždit hlasivky.
 • Hormonální změny: Hormonální výkyvy v období puberty, menstruace nebo těhotenství mohou ovlivnit funkci hlasivek.
 • Některé léky: Některé léky, jako jsou antihistaminika nebo kortikosteroidy, mohou vysušovat sliznice, včetně hlasivek.

Je důležité si uvědomit, že hlasivky jsou citlivý orgán a je třeba o ně pečovat. Dodržování pitného režimu, zvlhčování vzduchu, vyhýbání se dráždivým látkám a správná hlasová hygiena jsou klíčové pro udržení zdravých hlasivek.

Děti a poškození hlasivek

Děti jsou obzvláště náchylné k poškození hlasivek, protože jejich hlasový aparát se stále vyvíjí. Hlasivky dětí jsou menší a jemnější než u dospělých, a proto se snadněji podráždí a poškodí. Křik, dlouhé a hlasité mluvení, šeptání a kašel zatěžují hlasivky a mohou vést k jejich otoku, zarudnutí a vzniku uzlíků.

Děti, které si často vyřvávají hlasivky, si mohou způsobit trvalé poškození hlasu. Mezi příznaky poškození hlasivek u dětí patří chrapot, ztráta hlasu, bolest v krku při mluvení nebo zpěvu, pocit cizího tělesa v krku a potřeba neustále odkašlávat. Pokud se u dítěte objeví některý z těchto příznaků, je důležité vyhledat lékařskou pomoc.

Prevence poškození hlasivek u dětí zahrnuje učení správné hlasové hygieny. Děti by se měly učit mluvit klidným a zřetelným hlasem, pít dostatek tekutin a vyhýbat se nadměrnému křiku a šeptání. Důležité je také chránit děti před pasivním kouřením, které dráždí hlasivky.

Diagnostika poškození hlasivek

Kdy je potřeba vyhledat odborníka na hlasivky? Pokud jsi delší dobu chraptíš, ztratil jsi hlas nebo cítíš bolest při mluvení, je na čase navštívit lékaře. Ten provede základní vyšetření a v případě potřeby tě odešle na specializované pracoviště, kde se nachází foniatr. Foniatr je lékař specializující se na diagnostiku a léčbu poruch hlasu a řeči. Pro diagnostiku poškození hlasivek používá foniatr různé metody. Mezi nejčastější patří laryngoskopie, která umožňuje přímý pohled na hlasivky. Existují dva typy laryngoskopie: nepřímá a přímá. Nepřímá laryngoskopie se provádí pomocí malého zrcátka zavedeného do úst, zatímco přímá laryngoskopie vyžaduje použití tenkého, ohebného tubusu zavedeného nosem nebo ústy. Další vyšetřovací metodou je stroboskopie. Stroboskopie umožňuje detailní zobrazení vibrací hlasivek v pomalém pohybu. Foniatr může také provést akustickou analýzu hlasu, která poskytuje informace o výšce, síle a kvalitě hlasu. Na základě výsledků vyšetření foniatr stanoví diagnózu a doporučí vhodnou léčbu.

Léčba poškozených hlasivek

Poškozené hlasivky křikem nebo nadměrným používáním hlasu si žádají klid a péči. Základem léčby je hlasový klid, tedy co nejmenší namáhání hlasivek mluvením, a to i šeptem. Šepot paradoxně hlasivky zatěžuje více než tichá řeč. Důležitý je i pitní režim, ideálně vlažná voda, která pomůže udržet hlasivky hydratované. Vyhýbejte se alkoholu a kofeinu, které naopak dehydratují.

Vhodné je zvlhčování vzduchu v místnosti, kde se pohybujete. Inhalace Vincentky nebo slané vody můžou zklidnit podrážděné sliznice. V lékárně jsou dostupné pastilky a spreje s propolisem nebo šalvějí, které mají hojivé a protizánětlivé účinky.

V případě vážnějšího poškození hlasivek, jako jsou například uzlíky na hlasivkách, může lékař doporučit hlasovou terapii s logopedem. Ta se zaměřuje na nácvik správné techniky dýchání a tvorby hlasu. V některých případech je nutný chirurgický zákrok, například odstranění uzlíků.

Doba hojení hlasivek je individuální a závisí na rozsahu poškození. Obecně platí, že čím dříve se s léčbou začne, tím lépe. Prevence je klíčová – vyhýbejte se nadměrnému křiku, mluvení v hlučném prostředí a dbejte na správnou techniku hlasového projevu.

Prevence poškození hlasivek

Naše hlasivky jsou jako struny u kytary – když na ně hrajeme moc agresivně, můžou se natáhnout nebo i přetrhnout. A křik? To je jako byste na tu kytaru hráli s trsátkem z betonu! Opakované křičení, ať už z hněvu, radosti nebo třeba na koncertě, je pro hlasivky extrémní zátěž. Co s tím? Prevence je naštěstí jednodušší, než byste čekali. Začněte u hydratace. Stejně jako naše tělo potřebuje vodu, potřebují ji i naše hlasivky, aby zůstaly pružné a odolné. Pijte proto dostatek vody, a to i během dne, nejen když už cítíte sucho v krku. Dalším důležitým krokem je správná technika dýchání. Při křiku zapojujeme svaly, o kterých ani nevíme, a správné dýchání nám pomůže chránit hlasivky před poškozením. Zkuste se zaměřit na dýchání do bránice a vyvarujte se povrchnímu dýchání do hrudníku. A co dělat, když už musíte křičet? Zkuste to dělat s rozumem! Místo abyste se snažili překřičet dav, zkuste najít jiný způsob, jak upoutat pozornost. Pokud se věnujete sportu, kde je křik běžný, zkuste si pořídit píšťalku nebo jiný nástroj, který vám pomůže šetřit hlasivky. Pamatujte, že prevence je vždy lepší než léčba. Pečujte o svůj hlas, ať už jste zpěváci, učitelé, nebo jen rádi sdílíte své myšlenky s ostatními.

Tipy pro zdravé hlasivky

Křičet na fotbalovém zápase nebo na koncertě je sice lákavé, ale naše hlasivky to odnáší. Opakované přetěžování křikem je dráždí a způsobuje jejich otékání, což vede k chrapotu a v horších případech i k úplné ztrátě hlasu. Dlouhodobé přetěžování pak může vést k trvalému poškození, jako jsou uzlíky na hlasivkách. Ty je pak nutné řešit s lékařem, někdy i chirurgicky. Jak tedy křičet a nepoškodit si hlasivky? V první řadě je důležitá hydratace. Pijte dostatek vody, aby vaše hlasivky byly hydratované a pružné. Vyhněte se alkoholu a kofeinu, které naopak dehydratují. Před křikem se zahřejte hlasovými cvičeními, jako byste byli zpěváci. Začněte jemně a postupně zvyšujte hlasitost. Při křiku se snažte dýchat z bránice a nezatěžovat krční svaly. Pokud cítíte bolest nebo tlak v krku, okamžitě přestaňte křičet. Vaše zdraví je důležitější než hlasitý projev.

Kdy vyhledat lékaře

Pokud jste si namáhali hlas a nepociťujete zlepšení ani po několika dnech, je na čase vyhledat lékařskou pomoc. Stejně tak byste neměli otálet s návštěvou lékaře, pokud se kromě chrapotu objeví i bolest v krku, potíže s polykáním, kašel s krvavým hlenem, pocit knedlíku v krku nebo z úplná ztráta hlasu, která trvá déle než pár dní. Tyto příznaky mohou signalizovat vážnější problém, jako je například zánět hrtanu, uzlíky na hlasivkách nebo v horším případě i nádorové onemocnění. Pamatujte, že včasná diagnóza a léčba jsou klíčové pro rychlé uzdravení a minimalizaci rizika trvalého poškození hlasivek.

Publikováno: 20. 06. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: Radek Štěpán

Tagy: jak si vyřvat hlasivky | jak poškodit hlasivky křikem